Лекарствена безопасност

Указания за попълване на формата

Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра!

Този документ е поверителен! Информацията от Вашите съобщения се обработва при строго спазване на принципа за конфиденциалност. Идентичността на пациента не се разкрива никога.

Моля чрез този формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на фирмата „Химакс Фарма ЕООД”.

С благодарност ще приемем всички съобщения, изпратени от лекари, стоматолози, фармацевти и други мед. Специалисти. Пациентите, които смятат, че при тях са се появили нежелани реакции от предписаните им лекарства, могат да съобщят за това чрез лекуващия лекар.

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана реакция, независимо от това дали лекарственият продукт е употребяване или не в съответствиес утвърдената Кратка характеристика на продукта.

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ НА: Заместник КЛЛБ

Съобщение за нежелана лекарствена реакция
НА продукт на ХИМАКС ФАРМА ЕООД

  Полетата отбелязани със звезда (*) са задължителни.

  *Данни за пациента
  *Подозирано лекарство
  *Нежелана реакция  Съпътстващо лечение
  *Име и данни за контакт със съобщителя

  Химакс Фарма събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване.